• Laserteknik
  • Vad är laser?

    Ljuset från en laser har en specifik våglängd (färg) och är koherent. Att laserljuset är koherent betyder att det är av en ordnad karaktär och att vågorna är sammanhängande. En laserkälla utsänder ett ljus med mycket låg divergens. Det gör att man kan uppnå en hög koncentration av ljus, som till exempel är uppenbart vid […]

  • Bioteknik
  • Vad laser och bioteknik innebär

    Laser kan enklast beskrivas som ett instrument eller ljuskälla som utsänder en ljusstråle med ett mycket rent ljus med en enda våglängd, tillskillnad från exempelvis en glödlampa som innehåller ett brett spektrum av våglängder och vars energi direkt breder ut sig i rummet. Denna teknik, som först gjordes användbar av forskaren Theodor Maiman 1960, används […]