Vad laser och bioteknik innebär

Laser kan enklast beskrivas som ett instrument eller ljuskälla som utsänder en ljusstråle med ett mycket rent ljus med en enda våglängd, tillskillnad från exempelvis en glödlampa som innehåller ett brett spektrum av våglängder och vars energi direkt breder ut sig i rummet. Denna teknik, som först gjordes användbar av forskaren Theodor Maiman 1960, används idag mer och mer inom läkarvetenskapen och biotekniken och nya, innovativa och spännande användningsområden upptäcks ideligen.

Inledningsvis användes lasern som teknik nästan enkom för att stimulera sårläkning och behandla inflammatoriska tillstånd, till att idag, när tekniken tagit kvantsteg i sin utveckling och dess förmågor blivit uppenbara för forskarvärlden, kommit att exempelvis uppmärksammas för sin förmåga att accelerera elektriskt laddade partiklar i människokroppen för behandling av tumörer som inte tidigare har gått att operera bort med klassiska metoder.

Medicinsk laser används idag bland annat vid lindring av smärta och inflammationer samt vid estetiska och kirurgiska operationer. Vid behandling av en smärtpunkt på kroppen appliceras laserljuset mot huden med riktning mot den vävnad som är föremål för behandlingen med målet att nå den inflammerade delen av kroppen på djupet. Olika typer av frekvens används beroende på hur långt ner i vävnaden som skadan sitter. Vid sårläkning är därför energimängden mindre intensiv jämfört vid exempelvis behandlingen av en muskelinflammation.

Hårborttagning, blekning av tatueringar samt behandling av ytliga blodkärl är några av de områden i den estetiska medicinen som lasern är utmärkt som alternativ och i många fall oöverträffbar när det kommer till effektivitet och resultat. De kirurgiska lasrarna, som har så höga energivärden att dem kan skära och bränna i vävnad, används bland annat vid kirurgi som kräver mer precision och finkänslighet än vad som är möjligt att uppnå med skalpellen. Lasern är ett mångfacetterat hjälpmedel inom biotekniken och sjukvården. Den används vid så skilda besvär och sjukdomar såsom Rosacea, tennisarmbåge och hål i tänderna.