Vad är laser?

Ljuset från en laser har en specifik våglängd (färg) och är koherent. Att laserljuset är koherent betyder att det är av en ordnad karaktär och att vågorna är sammanhängande. En laserkälla utsänder ett ljus med mycket låg divergens. Det gör att man kan uppnå en hög koncentration av ljus, som till exempel är uppenbart vid användandet av en laserpekare. Det finns hundratals olika typer av lasrar som alla har vitt skilda användningsområden. Det som skiljer de åt är deras i korta drag deras våglängd och ifall ljuset är kontinuerligt eller pulserande. Man brukar dela upp de olika varianterna i två huvudkategorier: Starka lasrar och lågeffektlasrar.

En stark laser ger upphov till värmeutveckling på den yta mot där ljuset riktas, detta gör att den lämpar sig för exempelvis kirurgiska ingrepp. Er:YAG är en variant på stark laser som har en våglängd på 2 940 nanometer vilket gör att den används som alternativ till skalpell vid kirurgiska insatser och vid tandoperationer.

Svaga lasrar däremot ger inte upphov till någon värmeutveckling, istället stimulerar de cellfunktionerna och ger upphov till fotokemiska reaktioner i cellerna. Ett exempel på en sådan typ av laser är GaAs med en våglängd på 904 nanometer, denna typ av laser lämpar sig för behandling av tillexempel smärta i rygg och nacke.

Andra varianter på lasrar är C02 lasern. Det är namnet på den variant som används vid kirurgiska precisionsingrepp och är en av den mest använda lasern idag. Exempelvis används den istället för skalpell vid operationer och vid behandling av exempelvis rynkor och skönhetsfläckar i ansiktet eller på andra delar av kroppen. Diodlaser är en annan typ av laser och är exempelvis den som används av laserskrivare och DVD/CD-spelare. Denna variant används även mycket inom tandvården som supplement eller ersättning för tandläkarborren, där den är mycket behjälplig vid behandling av ilningar, tandlossning och hål.