Hjälp med takunderhåll

Att lägga om ett tak är ett mycket stort och dyrt jobb. Du kan undvika detta jobb om du istället regelbundet underhåller ditt tak. Takunderhåll kräver oftast att du klättrar upp på taket, tycker du att det är obehagligt kan du få hjälp här. Om du låter en expert titta på ditt tak någon gång per år kan du dessutom spara pengar.

Tvätt av tak

Tak samlar på sig en hel del löv och kvistar som kan täppa till takavvattningen. Om taket inte kan avvattna sig finns det en risk att vattnet istället sipprar ner mellan pannorna. Om vatten läcker genom pannorna kommer du så småningom att få besvär med ditt tak. Tvättar du regelbundet ditt tak undviker du detta problem och du får dessutom ett tillfälle att se över taket. Det är viktigt att du tvättar taket på rätt sätt. Har du ett tegeltak kan du själv tvätta det men är ditt tak av plåt bör du istället låta en expert tvätta det.

Snöskottning

Vissa vintrar kan du också behöva skotta ditt tak. Ska du själv skotta taket är det mycket viktigt att du gör det på rätt sätt. Det finns en stor risk att du istället skadar taket, detta jobb kan du med fördel överlåta till proffsen.